Druhé setkání podnikatelů a firem s vedením města Nymburk

V pátek 11. června, kdy doba trošku povolila, proběhlo v Podnikatelském inkubátoru Nymburk druhé setkání vedení našeho města se zástupci místních podnikatelů a firem. Akci organizoval PIN a byla zaštítěna starostou T. Machem. Oproti minulé, první akci tohoto druhu, se setkání zúčastnilo přes dvacet zástupců podnikatelských subjektů, ředitelé některých organizací města a vedení města.

 

Cílem těchto setkání je navázání kontaktu mezi podnikatelským prostředím, organizacemi města a radnicí, zjišťování potřeb a navázání spolupráce, která bude prospěšná všem nymburákům. Komunikaci napříč městem a podnikateli považujeme za extrémně důležitou z hlediska přínosu a kvality života v našem městě. Nejdůležitější jsou konkrétní výstupy a spolupráce z takových akcí vzešlých pro nás všechny, kteří zde pracujeme a žijeme. Zástupcům podnikatelů byly sděleny právě probíhající i připravované projekty města, řešily se praktické přínosy ukončených i probíhajících projektů a mnoho dalších věcí. Zpětná vazba z pohledu podnikatelského prostředí byla velká i v návaznosti na další nové nápady nebo návrhy od podnikatelů i od vedení města. Byly navázány také mnohé nové vzájemné kontakty. Jako překvapení večera, nutno říci, že nečekané, byla návštěva premiéra a předsedy vlády pana Andreje Babiše. Ten shodou okolností tento večer navštívil na podporu Očkovacího maratonu naši nemocnici. Premiér s podnikateli a zástupci našeho města diskutoval téměř dvě hodiny o místních problémech a potřebách.

 

Tato v pořadí už druhá akce byla opět hodnocena zúčastněnými subjekty velmi pozitivně s tím, že se potvrdila a doufejme, že i prohloubila, někdejší už platná spolupráce města a podnikatelů. Jak mnozí vědí, některé nejen kulturní akce města jsou podporovány a rozšiřovány právě díky podnikatelským subjektům, popřípadě je sami organizují. Vidět a účastnit se na mnohých těchto akcích můžeme všichni. 

Čím více bude v našem městě takovéto dobré spolupráce, tím lépe se nám, nymburákům, tady bude žít. 

Starší akce