Podnikatelský inkubátor Nymburk, p.o.

Nabídka volných prostorů

Podnikatelským inkubátorem se rozumí vhodné prostředí, převážně pro začínající inovativní firmy, které v tomto prostředí požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru, a které jsou schopny uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu.

projekt  spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Aktuality

17.5.2019 MAS Podlipansko podpořilo nymburskou firmu

MAS Podlipansko je jednou ze 180 Místních akčních skupin fungujících v České republice. Město Nymburk je členem sdružení od roku 2013. Cílem MASky je mj. podpora drobného podnikání. V období 2014-2020 předpokládáme rozdělit téměř 120 mil. Kč. Pro žadatele o dotace poskytujeme bezplatné konzultace. Více informací o činnosti MAS a také dotačních příležitostech najdete na webu podlipansko.cz.
Jeden z podpořených projektů prostřednictvím MAS Podlipansko byl zrealizován přímo v Nymburce. Jedná se o projekt firmy MADOS, spol. s r.o. „Modernizace montážních a skladovacích technologií“ podpořený z Programu rozvoje venkova - operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Společnost získala dotaci na pořízení nových technologií – speciální montážní vozidlo a čtyřcestný bateriový vysokozdvižný vozík. Z celkových uznatelných výdajů projektu činí 55 % prostředků vlastní zdroje a 45 % prostředků dotace, z čehož 64 % je příspěvek EU a 36 % je příspěvek z národních zdrojů. (M. Mach)


30.1.2019 Vrcholové jednání společnosti MAGNA

V konferenčních prostorech Podnikatelského inkubátoru se dnešního dne uskutečnilo výjezdní zasedání nadnárodního vrcholového managementu společnosti MAGNA zaměřeného na koordinaci rozvoje všech výrobních složek holdingu.
(Foto: M. Mach)


5.12.2018 Další jednání BMW/MAGNA v PIN

Další důležité jednání řídícího výboru projektu BMW/MAGNA, za účasti nejvyšších představitelů obou společností, projednalo dosažené výsledky a další postup v realizaci projektů.
(Foto: M. Mach, S. Haniková)


Zobrazit další aktuality