Podnikatelský inkubátor Nymburk, p.o.

Podnikatelským inkubátorem se rozumí vhodné prostředí, převážně pro začínající inovativní firmy, které v tomto prostředí požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru, a které jsou schopny uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu.

projekt  spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Aktuality

7.6.2016Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Střední Čechy

V konferenčních prostorech Podnikatelského inkubátoru Nymburk se v průběhu dne uskutečnilo zasedání představenstva StČ HK a následně zasedání nejvyššího orgánu krajské hospodářské komory – Shromáždění delegátů. Delegáti projednali a schválili zprávy o činnosti a hospodaření KHK, zprávu Dozorčí rady a plán práce na rok 2016. Následně proběhla volba členů Představenstva a Dozorčí rady KHK StČ.

12.5.2016Zasedání Finančního výboru StČ kraje v Podnikatelském inkubátoru

Letošní výjezdní zasedání finančního výboru zastupitelstva Středočeského kraje se tentokrát uskutečnilo v našem podnikatelském inkubátoru. V úvodní části jednání ředitel PIN provedl prezentaci vzniku a dosavadního fungování inkubátoru, kterou následovala společná prohlídka všech provozů ve výrobní hale. S velkým uspokojením přijali účastníci porady prezentaci fungování zkušebny airbagů společnosti TÜV SÜD Czech, přednesenou vedoucím zkušeben panem ing. Šmídem. Jejím vyvrcholením byla ukázka zkušebního výstřelu airbagu.
(Foto: Jitka Machová).


17.9.2015Firma z PIN uspěla na MSV v Brně

Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, svého druhu nejvýznamnějším ve střední Evropě, se rovněž letos účastnila společnost Sp-Tech se sídlem v našem podnikatelském inkubátoru.
Několik ukázek z jejich velké expozice uvádíme na přiložených fotografiích
(Foto: Ing. Radek Mach).


Zobrazit další aktuality