Podnikatelský inkubátor Nymburk, p.o.

Podnikatelským inkubátorem se rozumí vhodné prostředí, převážně pro začínající inovativní firmy, které v tomto prostředí požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru, a které jsou schopny uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu.

projekt  spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Aktuality

30.1.2019 Vrcholové jednání společnosti MAGNA

V konferenčních prostorech Podnikatelského inkubátoru se dnešního dne uskutečnilo výjezdní zasedání nadnárodního vrcholového managementu společnosti MAGNA zaměřeného na koordinaci rozvoje všech výrobních složek holdingu.
(Foto: M. Mach)


5.12.2018 Další jednání BMW/MAGNA v PIN

Další důležité jednání řídícího výboru projektu BMW/MAGNA, za účasti nejvyšších představitelů obou společností, projednalo dosažené výsledky a další postup v realizaci projektů.
(Foto: M. Mach, S. Haniková)


31.10.2018 Mezinárodní setkání firmy MAGNA v inkubátoru


Zobrazit další aktuality