Konferenční prostory stále k dispozici

Od 1.7.2021 dosáhl PIN maximální obsazenosti kanceláří a výrobních hal. Zvyšujeme postupně i počet akcí a pronájmů konferenčních prostor určených pro firmy a podnikatele, některé akce spoluorganizujeme nebo organizujeme sami. 

 

Kapacita konferenčních prostor je stále k dispozici, takže kdykoli, v případě Vaší potřeby malé/velké zasedačky nebo malé/větší přednáškové místnosti nás kontaktujte, rádi Vám vyjdeme vstříc.

Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání - 2021

Ve středu 23. června 2021 se uskutečnila ve velké školící místnosti v PIN úvodní schůze v rámci projektu “Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání”, reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706. Projekt je realizován společností ForHandicap s.r.o. ve spolupráci s Hospodářskou komorou Střední Čechy a Podnikatelským inkubátorem Nymburk.

 

Absolventi středních škol budou v následujících dvou měsících docházet na chráněné pracoviště MyMarien, kde si v rámci projektu vyzkouší různé administrativní a grafické práce a pracovní asistenci u osob se zdravotním postižením.

Vyhodnocení projektu “Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání” v PIN

 

V úterý 15. června proběhlo v malé zasedací místnosti v PIN vyhodnocení KA Porovnání dovedností v rámci projektu  „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“, reg.č. projeku: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706. Tato akce byla pořádána Hospodářskou komorou Střední Čechy ve spolupráci a v prostorách Podnikatelského inkubátoru Nymburk.

 

K vidění byly prakticky dva nejlepší produkty, které si mohli účastníci vyzkoušet. Jedním z nich bylo ovládací auto s vodíkovým pohonem a druhý byl automatický paletový sklad. Mimo jiné bylo zhodnoceno, že kromě perfektně zdařilých funkčních výtvorů i v covidové době byli někteří z učňů a žáků středních škol velmi aktivní a dali do práce mnoho své invence a aktivity.

Shromáždění delegátů KHK Střední Čechy v PIN

V úterý 15. června se Podnikatelském inkubátoru Nymburk uskutečnilo Shromáždění delegátů KHK Střední Čechy. Hlavním programem byla volba členů řídících orgánů, shrnutí minulého období a plánované akce do budoucna včetně schvalování rozpočtu. Vzácnou návštěvou byl i viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský, který se členy diskutoval další směřování HK ČR včetně priorit, které se budou schvalovat na celostátním sněmu HK ČR na podzim letošního roku.

Druhé setkání podnikatelů a firem s vedením města Nymburk

V pátek 11. června, kdy doba trošku povolila, proběhlo v Podnikatelském inkubátoru Nymburk druhé setkání vedení našeho města se zástupci místních podnikatelů a firem. Akci organizoval PIN a byla zaštítěna starostou T. Machem. Oproti minulé, první akci tohoto druhu, se setkání zúčastnilo přes dvacet zástupců podnikatelských subjektů, ředitelé některých organizací města a vedení města.

 

Cílem těchto setkání je navázání kontaktu mezi podnikatelským prostředím, organizacemi města a radnicí, zjišťování potřeb a navázání spolupráce, která bude prospěšná všem nymburákům. Komunikaci napříč městem a podnikateli považujeme za extrémně důležitou z hlediska přínosu a kvality života v našem městě. Nejdůležitější jsou konkrétní výstupy a spolupráce z takových akcí vzešlých pro nás všechny, kteří zde pracujeme a žijeme. Zástupcům podnikatelů byly sděleny právě probíhající i připravované projekty města, řešily se praktické přínosy ukončených i probíhajících projektů a mnoho dalších věcí. Zpětná vazba z pohledu podnikatelského prostředí byla velká i v návaznosti na další nové nápady nebo návrhy od podnikatelů i od vedení města. Byly navázány také mnohé nové vzájemné kontakty. Jako překvapení večera, nutno říci, že nečekané, byla návštěva premiéra a předsedy vlády pana Andreje Babiše. Ten shodou okolností tento večer navštívil na podporu Očkovacího maratonu naši nemocnici. Premiér s podnikateli a zástupci našeho města diskutoval téměř dvě hodiny o místních problémech a potřebách.

 

Tato v pořadí už druhá akce byla opět hodnocena zúčastněnými subjekty velmi pozitivně s tím, že se potvrdila a doufejme, že i prohloubila, někdejší už platná spolupráce města a podnikatelů. Jak mnozí vědí, některé nejen kulturní akce města jsou podporovány a rozšiřovány právě díky podnikatelským subjektům, popřípadě je sami organizují. Vidět a účastnit se na mnohých těchto akcích můžeme všichni. 

Čím více bude v našem městě takovéto dobré spolupráce, tím lépe se nám, nymburákům, tady bude žít. 

Starší akce