Základní pojmy

Co je to podnikatelský inkubátor?

Podnikatelským inkubátorem se rozumí vhodné prostředí, převážně pro začínající inovativní firmy, které v tomto prostředí požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru, a které jsou schopny uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu.

Co je inovační firma?

Inovační firma je zpravidla malá (do 49 zaměstnanců) nebo střední (od 50 do 249 zaměstnanců) firma, jejímž hlavním předmětem podnikání je realizovat projekt nového produktu (výrobku, technologie, služby) do komerční zralosti a uvést je na trh.

Kdo je provozovatel podnikatelského inkubátoru?

Provozovatel podnikatelského inkubátoru musí být právnická osoba, která má ve své zřizovací listině nebo stanovách explicitně stanoveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie.