Galerie firem

Kontakty

Název firmy: Sp – Tech, s.r.o.
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
Zástupce: Ing. Jaroslav Hrádek, CSc., jednatel
Telefon: 325 515 864, 325 515 105
e-mail: office@sp-tech.cz
web: www.sp-tech.cz
: 256 59 081
DIČ: CZ25659081

Prezentace dosavadní a budoucí odborné činnosti

Společnost působila na trhu v oblasti vývoje a projektování robotizovaných pracovišť a tvorbě aplikačního SW. Novou oblastí inovací je vývoj technologií sváření laserem.

Spolupráce s univerzitami, VŠ a výzkumnými institucemi aj.

ČVUT Praha, Ústav výrobních strojů a zřízení Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta a Ústav výrobných technológií v Trnavě